Aquí poderás disfrutar de algunhas mostras de grabacións do master de audio en vivo e en directo de traballos realizados por nós. Sinte a esencia do directo con artistas de diversas índoles.